Diabeteszorg

Het geheel aan hulpverleners en behandelprotocollen of behandelrichtlijnen die betrekking hebben op de behandeling bij diabetes. Denk aan het medicatieprotocol en de frequentie van controles en bloedprikken.

De huidige behandeling van diabetes is achterhaald. Het kan nog steeds stimuleren dat hart- en vaatziekten ontstaan. Terwijl de bedoeling is dit te voorkomen.

Een koolhydraatarme leefstijl kan dit wel voorkomen.

Terug naar Collegiale Consultatie