Privacyverklaring Prima Vita

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.harrietverkoelen.nl en alle bijbehorende artikelen, vlogs, blogs, mails, diensten en aanbiedingen.

Contactgegevens
Prima Vita
Ridder Alartlaan 33
4116 EH Buren
E-mail: info@prima-vita.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09140856

Prima Vita verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jou persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen over jouw persoonlijke gegevens kun je contact met ons opnemen via info@prima-vita.nl

Verwerking persoonsgegevens
Vanzelfsprekend hecht Prima Vita veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Je deelt persoonsgegevens met ons als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact opnemen met jou in het kader van onze dienstverlening. Wij vragen alleen om de meest noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld om iets op te sturen of om e-mails te kunnen personaliseren.

Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met je gegevens en je privacy.

Het hangt af van de functies die je op onze website gebruikt, welke gegevens wij precies opslaan:
• voornaam
• achternaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• inloggegevens (niet naar persoonsgegevens te herleiden en versleuteld opgeslagen)
• bank- en betaalgegevens
• cookies (zie verderop)
• IP-gegevens
• surfgedrag
• informatie die je zelf deelt (bijvoorbeeld in een reactie op een artikel of in een mail naar ons)

Minderjarigen
Het is niet onze bedoeling gegevens te verzamelen van minderjarigen jonger dan 16 jaar, tenzij zij expliciet toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Het controleren van de leeftijd van onze websitebezoekers is echter niet mogelijk.
Mochten wij onverhoopt gegevens van jouw kind opgeslagen hebben, neem dan contact met ons op via info@prima-vita.nl zodat wij deze kunnen verwijderen.

Doeleinden
We slaan deze gegevens op voor de volgende doeleinden:
• Om met jou te kunnen communiceren met betrekking tot het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst;
• Om je te kunnen informeren over (veranderingen in) onze diensten en producten;
• Voor marketingdoeleinden;
• Voor onze administratie;
• Voor statistisch onderzoek;
• Om gedragsgericht te kunnen adverteren via bijvoorbeeld Google en social media;
• Zodat je alle functies op onze website goed kunt gebruiken;
• Om onze digitale dienstverlening te kunnen verbeteren;
• Om aan onze wettelijke (administratieve) verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden
Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de rechtsgronden uit de AVG:
• Uitvoering van een overeenkomst (of in aanloop daartoe);
• Toestemming (dus als je zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens);
• Gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld voor het goed laten functioneren van de website).

Bewaartermijn
Wij bewaren en gebruiken jouw gegevens zoals de wet dat toestaat.
In principe bewaren wij de gegevens die je ons toestuurt zolang je klant bent en niet aangeeft dat je je uit wil schrijven. Je hebt immers in principe onbeperkt toegang tot de meeste afgenomen producten.
Je gegevens voor het verzenden van digitale berichten, bewaren wij ook zo lang je aangemeld blijft.
Gegevens die wij gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en statistische gegevens, worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.
Voor de (financiële) administratie geldt wel een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, om onze systemen werkend te houden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Partijen waarmee gegevens gedeeld worden, zijn bijvoorbeeld de boekhouder, accountant, ons team (zoals een (virtual) assistant, websitebeheerder), belastingdienst, en dergelijke.

Met partijen waarmee wij gegevens delen, zorgen we ervoor dat die partijen alleen de noodzakelijke gegevens ontvangen. Deze partijen zijn ook verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al deze partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten waarin dit is vastgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ontvang je onze nieuwsbrief, dan kun je je altijd uitschrijven daarvoor via de link onderaan de e-mail. Mocht je je tussentijds willen uitschrijven, dan kun je mailen naar info@harrietverkoelen.nl

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@prima-vita.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Let op: het kan zijn dat wij in verband met wet- en regelgeving of vanwege het afhandelen van verplichtingen niet alle gegevens mogen/kunnen wissen. Zo vereist de Belastingdienst bijvoorbeeld dat je je financiële administratie 7 jaar bewaart.
In geval we niet al je gegevens mogen/kunnen wissen, zullen we je dat natuurlijk ook laten weten.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Prima Vita maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding zodat je persoonsgegevens alleen versleuteld verzonden worden. Dit kun je zien aan het adres dat begint met https en aan het certificaat dat je kunt bereiken via het hangslotje in de adresregel.

Cookies
Een cookie is een klein informatiebestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Met die gegevens kunnen wij jou gerichtere content sturen en beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten/diensten die je al gekocht hebt.

Voor het plaatsen van sommige cookies dien je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Vragen of klachten
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@prima-vita.nl.
Als we er samen niet uitkomen, heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging privacybeleid

Prima Vita behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website vind je altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring.
Bij belangrijke wijzigingen zullen wij ons best doen je per e-mail en/of de website hierover te informeren.

Geüpdate: 13-5-2020

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.